Generelle betingelser

Generelle betingelser

Bestilling
Rejserne kan kun bestilles hos WSBK-Tours.
Tilmelding kan ske personligt, skriftligt, telefonisk, e-mail eller pr. brev.

Depositum
Depositum på DKK 1500,- per deltager skal være WSBK-Tours i hænde senest 8 dage efter bestilling.

Ved indbetalingen af depositum bekræfter kunden at aftalen er bindende og at have modtaget og kontrolleret rejsebeviset samt at have godkendt de gældende vilkår for rejsens afvikling samt almindelige bestemmelser.

Restbeløb
Dette skal være WSBK-Tours i hænde senest 30 dage før afrejsedato.
Bemærk: Bankoverførelser kan tage op til 3 dage fra betaling, til beløbet er på WSBK-Tours konto.

Inkluderet i rejsens pris
Priserne anført i beskrivelsen af de enkelte rejser er baseret på at to personer i delt dobbeltværelse. Priserne indeholder alle beskrevne ydelser og pensioner. Evt. tillæg er pr. person. Rejsens varighed inkluderer både afrejsedag og hjemkomstdag.

Indkvartering

WSBK-Tours forbeholder sig ret til at flytte gæster til et andet hotel af samme standard. Det tilstræbes at værelserne er twin rooms med separate senge. Visse hoteller kan der være uensartede værelser.

Afbestilling på grund af sygdom
Afbestillingsforsikring tegnes af den enkelte deltager og WSBK-Tours har ikke ansvarlig herfor.

Afbestilling af andre årsager
Ved afbestilling gælder nedenstående afbestillingsregler og gebyrer:
Fra bestilling og indtil 30 dage før afrejse er depositum tabt.
Fra 30 dage til afrejse er hele rejsens pris tabt.

Rejsedeltagerens ændringer
Indtil 30 dage før afrejse mod betaling af gebyr kr. 500,-

Rejsedeltagerens ansvar
Rejsedeltagere der ikke møder på rette tid og sted, udebliver eller ikke kan rejse på grund af manglende rejsedokumenter, ugyldigt pas eller kørekort kan ikke forvente nogen godtgørelse.

Bagageansvar
Deltagerne har selv ansvar for egen motorcykel og bagage. WSBK-Tours kan ikke draget til ansvar for beskadiget eller mistet motorcykel og bagage. Erstatningskrav må rettes til deltagerens eget forsikringsselskab.

WSBK-Tours’ aflysning af rejsen
WSBK-Tours har ret til at aflyse rejsen af følgende årsager:
1) Katastrofe, krigshandlinger, uroligheder, strejke o.lign. i hvilke tilfælde WSBK-Tours er forpligtet til snarest at underrette de tilmeldte rejsedeltagere.
2) Såfremt WSBK-Tours ikke har modtaget et tilstrækkeligt antal tilmeldinger som nævnt i rejsens beskrivelse. WSBK-Tours forpligtet til snarest og senest 30 dage før afrejsedagen at underrette rejsedeltagerne.

Aflyses en rejse i henhold til punkt 1 og 2, tilbagebetaler WSBK-Tours de indbetalte beløb uden fradrag. Derudover tilkommer der ikke kunden nogen erstatning.

Prisændring
Alle priser er beregnet på baseret på gældende afgifter, skatter og valutakurser pr. 01.11.2019. WSBK-Tours kan under særlige omstændigheder justere den aftalte pris i op- eller nedgående retning. Ændringen skal skyldes ændrede skatter, afgifter, eller valutakurser. En prisændring skal varsles hurtigst muligt, med mindst 14 dages varsel, og kan ikke overstige 10 % af rejsens pris.

Forsikringer anbefales
På rejserne er man dækket af det blå sygesikringskort. Hjemtransport er dog ikke dækket hvorfor det anbefales at tegne forsikringer herfor. Derudover er det vigtigt at sikre, at ens motorcykel samt bagage er dækket både ved skade eller tyveri. På motorcykelrejser er meget afhængig af bagagen som ofte har stor værdi.

Forbehold
Der forbeholdes ret til at ændre de i programmet beskrevne ruter og tur forslag, hvis forskellige omstændigheder tvinger os til det.

Garantifond
WSBK-Tours er medlem af Rejsegarantifonden nr. 3210.

Indsamling og beskyttelse af personoplysninger

WSBK-Tours indsamler de oplysninger om kunder, som er nødvendige for at bestille billet, hotel, og andre tilknyttede ydelser. Det kan f.eks. være kontaktoplysninger som navn, adresse, fødselsdato, pasnummer, e-mailadresse og betalingsoplysninger. De afgivne oplysninger registreres i WSBK-Tours med henblik på administration, rådgivning og markedsføring.

De oplysninger, der registreres om medrejsende, gemmes kun i forbindelse med den pågældende bestilling. Derudover er det kun oplysningerne om den primære rejsende, der gemmes. Bookingbekræftelse og billetter sendes til den adresse, der angives for den primære rejsende.

Du kan til enhver tid meddele WSBK-Tours, hvis du ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale.

Videregivelse af personoplysninger

Vi videregiver ikke dine personoplysninger og behandler dine oplysninger fortroligt.

Vi videregiver dog nødvendige oplysninger til samarbejdspartnere såsom hoteller og rederier, så vi kan udføre alle vores forpligtelser over for dig.

Misligholder du dine forpligtelser over for WSBK-Tours, kan WSBK-Tours indberette dig til kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Foto og film

Foto og film fra arrangerede rejser kan blive brugt til markedsføring. Betaling af depositum betragtes som accept af dette.

Indsigt i WSBK -Tours behandling af oplysninger

Du kan – i overensstemmelse med personoplysningslovens regler – til enhver tid indhente nærmere information om de aktuelle registreringer af personoplysninger om dig, samt få rettet eventuelle fejlregistreringer. WSBK-Tours kan kræve et gebyr, hvis du ønsker et skriftligt svar på din henvendelse. Du kan desuden altid få oplyst nærmere om omfanget af de samtykker, du har afgivet.

Klage over WSBK-Tours behandling af oplysninger

Hvis du ikke er tilfreds med WSBK-Tours behandling af oplysninger om dig, kan du klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.